โปรแกรมล้างมือด้วยสบู่เหลว

 มั่นใจหรือไม่ว่าสบู่ล้างมือที่คุณใช้ปราศจากเชื้อโรคปนเปื้อน

จากการสุ่มตัวอย่างสบู่เหลวในถังที่มีผาเปิดและใช้สบู่ชนิดเทเติมพบว่า 1 ใน 4 มีเชื้อโรคปนเปื้อน ซึ่งเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดโรค เช่น ท้องเสีย อาเจียน เป็นไข้ ตาอักเสบ การล้างมือด้วยสบู่ที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนพบว่าภายหลังการล้างจะมีเชื้อโรคตกค้างที่ผิวมือมากกว่าก่อนล้างถึง 25 เท่า ในเครื่องจ่ายสบู่สบู่ที่มีเชื้อโรคสะสม การฆ่าเชื้อทำได้ยากมากแม้จะใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ Sodium hypochlorite ก็ไม่สามารถกำจัดได้หมด  เครื่องจ่ายชนิดเทเติม มีโอกาสที่เชื้อโรคจากภายนอกจะปนเปื้อนในสบู่ได้หลายทางเช่น จากมือของพนักงาน จากเชื้อโรคและฝุ่นละอองในอากาศ จากแกลลอนที่มักเก็บในที่ไม่สะอาดเพียงพอ เครื่องจ่ายสบู่ชนิดเทเติม ถังบรรจุและหัวจ่ายสบู่จะถูกใช้งานยาวนานโดยไม่มีกำหนดเวลาเปลี่ยน  การถอดล้างยากเพราะส่วนมากเป็นการติดผนังแบบถาวร หัวจ่ายมีความซับซ้อนเป็นที่สะสมไขสบู่และเชื้อโรค ซึ่งทำการล้างและฆ่าเชื้อได้ยาก สบู่ที่เติมเข้าไปใหม่ จะผสมกับสบู่ที่มีเชื้อโรคอยู่เสมอจากการศึกษา ชนิดของเชื้อโรคที่สามารถเติบโตได้ในสบู่เหลว  พบว่ามีแบคทีเรียชนิดก่อโรคในเช่น Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำทำให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อน และเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้

 

 

บริษัทกรีนแฟมิลี่ ขอแนะนำโปรแกมสบู่ล้างมือที่สะอาด ลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรคจากภายนอกบริการเครื่องจ่ายอัตโนมัติ เพื่อลดการสัมผัสปุ่มกดสบู่ คุณสมบัติของสบู่ ที่สารทำความสะอาดสังเคราะห์จากวัตถุดิบจากธรรมชาติ จึงอ่อนโยนต่อผิวล้างน้ำออกง่ายประหยัดน้ำ 20-40% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ป้องกันการเติบโตของเชื้อโรคในสบู่ด้วยสารสกัดจาก ต้น Thym ควบคุมการจ่ายเป็นโฟมเพียงครั้งละ 1 มล. ด้วยเครื่องจ่ายอัตโนมัติ ช่วยควบคุมการจ่ายที่เลอะหกล้นจากสบู่เหลว ไร้การสัมผัสไร้ความเสี่ยงของการสัมผัสเชื้อโรคที่ปุ่มกด

 

โปรแกมการล้างมือ ที่ท่านสามารถเลือกให้เหมาะกับงานมีสองแบบดังนี้

1. โปรแกรมสบู่ระบบปิด ระบบป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อโรคภายนอกได้อย่างมั่นใจสูงสุด

ขวดปิดตลอดการจ่าย ไม่มีการเปิดเทเติม ใช้แล้วทิ้ง มีหัวจ่ายสบู่ใหม่ทุกขวด ใช้ง่ายเพียงนำขวดใส่เครื่อง
เหมาะสำหรับ :  บริเวณที่ควบคุมเรื่องความสะอาดและควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อโรคอย่างเข้มงวด เช่นโรงพยาบาล สถานเลี้ยงเด็กอ่อน สถานที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ คลีนิก

 

2. โปรแกรมสบู่แบบประหยัด

การใช้งานแบบสบู่แกลลอนเติมในเครื่องจ่าย ที่ยังสามารถควบคุมการสะสมของเชื้อโรคในเครื่องจ่ายสบู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้กับเครื่อง UD-450 จ่ายครั้งละ 1 มล.  มีบริการเปลี่ยนขวดรีฟิลใหม่ทุก 1-3 เดือน เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคที่หัวจ่ายสบู่
เหมาะสำหรับ :  หน่วยงานที่มีผู้มาใช้บริการร่วมกันจำนวนมาก พื้นที่สาธารณะ
 

หมายเหตุ : การบริการนี้เฉพาะโรงพยาบาลและหน่วยงานสถาบัน ตามเงื่อนไขของบริษัทที่เสนอให้Visitors: 40,173