แนวทางการเลือกใช้น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสก่อโรค COVID-19

แนวทางการเลือกใช้น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสก่อโรค COVID-19

 

ในสหรัฐอเมริกากำหนดโดยหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม EPA (United States Environmental Protection Agency) ซึ่งสามารถหารายชื่อน้ำยาที่ใช้ต่อต้านไวรัสก่อโรคไวรัส COVID-19 ได้ใน List N ใน Website ของ EPA

EPA กำหนดประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อของน้ำยาในหมวด List N ด้วยหลักการดังนี้

1.มีผลแลปแสดงผลการต่อต้านเชื้อไวรัสก่อโรค COVID-19
2.มีผลแลปแสดงผลการต่อต้านเชื้อที่ฆ่าได้ยากกว่าไวรัสก่อโรค COVID-19
3.มีผลแลปแสดงผลการต่อต้าน Human coronavirus ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับไวรัสก่อโรค COVID-19
** การเลือกซื้อน้ำยายับยั้งเชื้อก่อโรค COVID-19 ควรขอผลแลปแสดงการฆ่าเชื้อที่มีผลอย่างน้อย 1ใน 3 ข้อ โดยทำจากแลปที่ได้มาตรฐาน ก็จะสามารถมั่นใจได้มากยิ่งขึ้น

ข้อมูลอ้างอิงอ้างอิง
https://www.epa.gov/coronavirus/how-does-epa-know-products-list-n-work-sars-cov-2

 

ในประเทศไทย มีข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขดังนี้

 

 

Visitors: 73,959