โปรแกรมเช็ดตัวผู้ป่วย

 การทำความสะอาดผู้ป่วยด้วย ผลิตภัณฑ์คลอเฮกซิดีน Chlorhexidine (CHG) bathing

 

วัตถุประสงค์ การทำความสะอาดผู้ป่วยด้วยผลิตภัณฑ์คลอเฮกซิดีนเพื่อช่วยการลดความเสี่ยง
ของการแพร่กระจายและติดเชื้อดื้อยาขณะ
ที่ผู้ป่วยแอดมิดในโรงพยาบาล
CHG Bathing ช่วยควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาดังต่อไปนี้

     • CRE: Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae
     • MRSA: Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus
     • VRE: Vancomycin-Resistant Enterococcus
     • ESBL: Extended Spectrum Beta-Lactamase Producers

                                                                

CHG Bathing สามารถทำได้ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้


     • CHG bathing ขณะแอดมิด ถ้าผู้ป่วยสามารถอาบน้ำได้เอง ให้อาบน้ำ ด้วยสบู่ 4% CHG (สบู่เหลวคลอเฮกซิดีน)แทนสบู่ธรรมดา (4% CHG showering) แต่ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถอาบน้ำได้หรือผู้ป่วยติดเตียง สามารถ ใช้การเช็ดตัวด้วย น้ำยาคลอเฮกซิดีน 2% สูตรน้ำ โดยไม่ต้องเช็ดออก (2%CHG Bed bathing)
     • Nasal iodophor (10% povidone iodine) swab จมูก 2 ครั้งต่อวันเป็นเวลา 5 วัน

Chlorhexidine bed bathing with 2% CHG in water 

การทำความสะอาดผู้ป่วยที่ติดเตียงด้วย น้ำยาคลอเฮกซิดีน 2% สูตรน้ำ

     1. ใช้ผ้าเช็ดตัวชนิดใช้แล้วทิ้ง 6 ผืนชุบน้ำอุ่นเช็ดทำความสะอาดร่างกายส่วนละผืน แบ่งส่วนตามภาพ
     2. ใช้ผ้าเช็ดตัวชนิดใช้แล้วทิ้งอีก 6 แผ่นใหม่ ชุบน้ำยา 2% CHG in water เช็ดตาม ห้ามนำผ้าที่เช็ดแล้ว
กลับมาชุบซ้ำ ห้ามให้เข้าตา เข้าหู ไม่ควรใช้ผ้าฝ้ายเพราะจับกับตัวยาคลอเฮกซิดีน

     3. ทิ้งให้น้ำยา CHGแห้งบนผิว ห้ามเช็ดออก สารคลอเฮกซิดีนจะยังคงประสิทธิภาพฆ่าเชื้อได้ 6-8 ชม
     4. เพิ่มผ้าได้หากผู้ป่วยตัวใหญ่และใช้เพิ่มในการทำความสะอาดสายสวนเช่น central lines, urinary catheters, drains, G-tube/J-tubes, rectal tubes, chest tubes โดยเช็ดประมาณ 6 นิ้วจากตัวผู้ป่วย

การแบ่งส่วนเช็ดตัว

     1. หน้า คอ อก ระวังอย่าให้เข้าตา หู
     2. ไหล่ แขน มือ
     3. ท้อง สะโพก อวัยวะเพศ
     4. ขาขวา
     5. ขาซ้าย
     6. ด้านหลังตั้งแต่ คอ แผ่นหลังก้น

 

ข้อควรรู้

1. ใช้ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ป่วย admit ในหอผู้ป่วยที่มีพบการติดเชื้อดื้อยาเป็นประจำ
2. อธิบายให้คนไข้และญาติเข้าใจถึงประโยชน์ในการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาซึ่งการเช็ดตัวด้วยสบู่ธรรมดาไม่มีประสิทธิภาพนี้ (ควรทำ sheet A4 ประกอบการอธิบาย)
3. ผู้ป่วยที่แพ้คลอเฮกซิดีน ไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้
4. ในกรณีที่ผู้ป่วยและญาติทำเองได้ ควรมีเจ้าหน้าที่ช่วยในส่วนที่เป็นแผลหรือเช็ดสายสวน
5. อย่าวางผ้าชุบคลอเฮกซิดีน บนผ้าปูที่นอน อาจทำให้เกิดรอยสีน้ำตาล ควรทิ้งขยะทันที
6. คลอเฮกซิดีนสามารถเช็ดทำความสะอาดผมได้
7. หลังการเช็ดตัวหากต้องการใช้ โลชั่นต้องมั่นใจว่าเป็นสูตรที่ไม่ทำปฎิกิริยากับคลอเฮกซิดีน
8. กรณีผู้ป่วยติดเชื้อรา ควรใช้ลมทำให้ผิวตามซอกแห้ง ความชื้นอาจทำให้เชื้อราเพิ่มขึ้น
9. คลอเฮกซิดีนสามารถใช้กับผิวที่มีแผลระดับตื้น เช่น 1 and 2 decubitus ulcers ,superficial burns, rashes, abrasions. ห้ามใช้แผลระดับลึก ที่มีการใช้ผ้าปิดแผล

 

*อ้างอิงจาก SHIELD
(Shared Healthcare Intervention to Eliminate Life-threatening
Dissemination of MDROs) ,CDC (Center for disease control and prevention)

สอบถามเพิ่มเติม ผ้าแห้งเช็ดตัวผู้ป่วย และ น้ำยาคลอเฮกซิดีน 2%  

ได้ที่สายด่วนเภสัชกร Tel.064-2482888

หรือ แอดไลน์ ID:  @greenfamily หรือสแกน QR CODE 

 

ผ้าเช็ดตัวแผ่นแห้งชนิดใช้แล้วทิ้ง ซอฟทิไวท์
สะอาด มั่นใจด้วยสุขอนามัยส่วนบุคคล สามารถใช้ร่วมกับสบู่ น้ำ และน้ำยาฆ่าเชื้อได้

 

 

Visitors: 73,967