โปรแกรมเช็ดตัวผู้ป่วย

ปัญหาจากการทำความสะอาดผู้ป่วยแบบเดิมๆ

 

1. ต้องใช้กะละมังและผ้า อุปกรณ์ใช้ซ้ำที่อาจมีเชื้อโรคตกค้าง
จากการศึกษาโรงพยาบาลใน US พบว่ากะละมัง 62%
มีเชื้อก่อโรคตกค้าง (ref.1)

 

2. สิ่งสกปรกและเชื้อโรคจากสารคัดหลั่ง ของเสีย
กรณีผู้ป่วยติดเชื้อ ผ้าจะปนเปื้อนเชื้อโรคในน้ำจากการซักวน
และถูกนำกลับไปเช็ดบริเวณผิวส่วนอื่นๆ
3. สุขภาพผิวเสียจากสบู่ตกค้าง สบู่ทั่วไปมีค่าความเป็นด่างสูง
หากเช็ดออกไม่หมดจะทำให้เกิดปัญหาผิว แห้ง ระคายเคือง โดยเฉพาะคนสูงอายุ
ผู้ป่วยติดเตียงที่สุขภาพผิวไม่ดีอยู่แล้ว (ref.2)

4. ค่าใช้จ่ายสูง
ใช้พนักงานมากกว่า1คนและใช้เวลานาน ต้องเตรียมและล้างอุปกรณ์
ทำให้มีค่าใช้จ่ายแฝงสูง (Ref.3)

 

5. น้ำ แหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค
ระบบท่อน้ำในโรงพยาบาลใน US พบการสะสมของเชื้อ แบคทีเรียชนิดมี Bioflim 
น้ำสกปรกที่กระเด็น หยด เป็นแหล่งแพร่กระจายของ 
เชื้อก่อโรคสู่สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ref.4)

6. สถานที่ๆไม่สะดวกใช้น้ำทำความสะอาด 

เช่น ในแผนกฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รถพยาบาล
ในสถานที่มีบริเวณจำกัด งานที่ต้องใช้ความความรวดเร็ว

 

 

ขอข้อมูลโปรแกรมการเช็ดตัว โดยผ้าเช็ดตัวแบบใช้แล้วทิ้ง

นัดจัด Presentation ขอตัวอย่างทดลองใช้ โดย สแกน QR Code

หรือ โทร สายด่วนเภสัชกร  Tel. 064-248-2888

 

 

Ref.
1.Hospital bath basins are frequently contaminated with multidrug-resistant human pathogens. Am J Infect Control.2012 Aug;40(6):562-4.
2.Bathing Hospitalized Dependent Patients with Pre-packaged Disposable Washcloths Instead of Traditional Bath Basins: A Case-Crossover Study.Am J Infect Control. 2017 Sep 1; 45(9): 990–994.
3.Elderly patients' and nurses' assessment of traditional bed bath compared to prepacked single units--randomised controlled trial. Scand J Caring Sci. 2015 Jun;29(2):347-52.
4.Investigation of healthcare infection risks from water-related organisms:
Press: 03 April 2019 Summary of CDC consultations, 2014—2017.
Published online by Cambridge University

Visitors: 63,944