การเช็ดพื้นผิว

กรีนแฟมิลี่เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านงานเช็ดจาก Kimberly-Clark ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก

เหตุผลที่ควรเลือกผลิตภัณฑ์ เช็ดทําความสะอาดของเรา

คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชันแนล คือผู้นํา ด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย คุณสามารถไว้วางใจ ในเราได้ เมื่อต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เช็ดทํา ความสะอาดประสิทธิภาพสูง และได้มาตรฐาน นั่นเป็นเพราะเรามุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มที่ให้กับ

 • ความใส่ใจในการบริการพิเศษเฉพาะบุคคล ดูแลเอาใจใส่ให้เกิด ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทุกรายและพร้อมที่จะช่วยคุณเลือกสรร ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้กับคุณ
 • รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สูงอย่างสม่ำ เสมอและได้รับการ รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นเครื่องยืนยัน
 • ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมภายใต้แบรนด์ WYPALL* และ KIMTECH* ที่เป็นที่รู้จักทันทั่วโลก สร้างความความเชื่อถือและแตกต่าง ในทางที่ดีในสถานที่ทํา งานทุกประเภท
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นองค์ประกอบสํา คัญที่เรานํา มาเป็นแนวคิด และนํา มาปฏิบัติอยู่เสมอทั้งในด้าน การออกแบบ การผลิต และ การขนส่งสินค้า

 

การให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพ ของคุณเป็นอันดับแรก

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ เช็ดทํา ความสะอาด เราเข้าใจดีถึงความกดดันในการบริหาร ค่าใช้จ่ายควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพด้านสุขอนามัยและ ความสามารถในการผลิตให้อยู่ในมาตรฐานระดับสูง เพราะเราให้ ความสํา คัญกับประสิทธิภาพของคุณเป็นอันดับแรก เราจึงมุ่งมั่น ที่จะมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติดังนี้ให้คุณอยู่เสมอ

 • ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสํา หรับความต้องการในงานเช็ดทํา ความ สะอาดแต่ละประเภทของคุณมากที่สุด
 • ให้คุณเลือกระบบเครื่องจ่ายกระดาษและรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อช่วย ให้คุณลดการใช้งานผลิตภัณฑ์และให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด
 • เทคโนโลยีระดับสูงเช่น HYDROKNIT* Material และ AIRFLEX* Fabric ทํา ให้งานเช็ดทํา ความสะอาดสะดวกง่ายดายขึ้นรวมทั้งช่วย ลดค่าใช้จ่ายในการกํา จัดขยะลงอีกด้วย

 

 

AIRFLEX* Fabric

มีช่องอากาศขนาดใหญ่ที่สามารถดูด ซึมซับน้ําและ
น้ํามันได้มากขึ้นทํา ให้ เช็ดทํา ความสะอาดของเหลว
ได้ด้วยผลิตภัณฑ์เพียงไม่กี่แผ่น

 

   

 

 HYDROKNIT* Material

เหนียวทนทานและซึมซับดีเยี่ยม
วัสดุประสิทธิภาพสูงนี้ สามารถนําไปบิดซัก
และนํา กลับมาใช้ซ้ำ ได้อีกอย่างคุ้มค่า

 

 

นวัตกรรมด้านสุขอนามัย

ผลิตภัณฑ์เช็ดทําความสะอาด ที่ลดอันตรายจากการปนเปื้อน

 

เมื่อการควบคุมดูแลสุขอนามัยไม่ได้รับการปฏิบัติตามจึงทํา ให้คุณเสี่ยง ต่อการเสียชื่อเสียงและค่าใช้จ่าย เรามีผลิตภัณฑ์เช็ดทํา ความสะอาด หลากหลายประเภทในราคาที่คุ้มค่าสํา หรับการใช้งานในสิ่งแวดล้อม ที่สุขอนามัยเป็นเรื่องสํา คัญอย่างยิ่ง เช่น สถานประกอบอาหาร สถานบริการด้านสุขอนามัย และสํา นักงานออฟฟิศ ผลิตภัณฑ์ของเรา ได้รับการออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนและส่งเสริม การควบคุมดูแลสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่

WYPALL* Colour Coded Cloths
มีสีแตกต่างกันสํา หรับแบ่งประเภทงานเช็ดทํา ความสะอาด

Effective single wiper dispensing and formats
ผลิตภัณฑ์เช็ดทํา ความสะอาดแต่ละแผ่นจะได้รับการสัมผัสโดยผู้ใช้ เท่านั้น จึงเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

WETTASK* Refillable Wiping System
เพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้งานและลดโอกาสการเกิดการปนเปื้อน และการหกเลอะเทอะโดยใช้ถังปิดมิดชิด

ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา เรายังมีตัวเลือกอันหลากหลาย ทั้งในด้านประสิทธิภาพ รูปแบบ และระบบจ่ายผลิตภัณฑ์ ด้วยความร่วมมือกัน เราจะสรรหาผลิตภัณฑ์เช็ดทํา ความสะอาดที่ดีที่สุด เพื่อจะตอบสนองความต้องการและประเภทของงานเช็ดทํา ความสะอาดของคุณ ในการตัดสินใจว่าอะไร คือสิ่งสํา คัญที่สุดของงานที่กํา ลังปฏิบัติอยู่ ให้พิจารณาในสามปัจจัยต่อไปนี้

Wiper Performance
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
เช็ดทําความสะอาด
Dispensing Systems
ระบบจ่ายผลิตภัณฑ์
Waste Disposal
การกําจัดขยะ
คุณต้องการผลิตภัณฑ์เช็ดทําความสะอาดที่มีคุณสมบัติอย่างไรในการ ทํางานของคุณสําเร็จ
 • ดูดซับของเหลวได้มาก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น?
 • แข็งแรงและเหนียวทนทาน?
 • ทนทานต่อตัวทําละลาย?
 • เป็นขุยน้อย?
 • แยกสีเฉพาะตามประเภทงาน?
 • ผลิตภัณฑ์ประเภทใช้แล้วทิ้งหรือ ผลิตภัณฑ์ประเภทที่นํา กลับมาใช้ได้ใหม่?
คุณต้องการระบบจ่ายผลิตภัณฑ์ประเภทใดสําหรับงานของคุณ?
 • ผลิตภัณฑ์ระบบความจุสูง ระบบเคลื่อนที่ หรือระบบจ่ายกระดาษแผ่นเดียวเพื่อ สุขอนามัย คือระบบที่เหมาะสมที่สุดในสภาพแวดล้อมของคุณ?
 • ผลิตภัณฑ์เช็ดทํา ความสะอาดขนาดใด ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ไม่สิ้นเปลือง?
 • คุณต้องการระบบพิเศษเพื่อลดความ เสียหายของสินค้า หรือ ป้องกันไม่ให้ เกิดการติดเชื้อในผลิตภัณฑ์เช็ด ทําความสะอาดคุณจําเป็นต้องพิจารณาเลือกใช้วิธี การกํา จัดของเสียรูปแบบใดบ้าง?
 
 
 
 
คุณให้ความสนใจในเรื่องการลดการใช้ และลดการทิ้งขว้างหรือไม่?
 • คุณให้ความสนใจในเรื่องการเลือก ผลิตภัณฑ์เช็ดทํา ความสะอาดที่มี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าหรือไม่?
 • คุณใช้เช็ดทํา ความสะอาดสารอันตราย หรือไม่?
 
 
 
 
 
 
 
Visitors: 73,968