ดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์

น้ำยาดับกลิ่น/ปรับอากาศ
สเปรย์ขจัดกลิ่นบุหรี่ Zep Smoke Screen สเปรย์ดับกลิ่นบนผ้า Sanipure Fabrics Deodorizer
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ
สบู่ล้างมือ Green Apple (1,000 ml) สบู่ล้างมือ Green Apple (5/20 Kg) สบู่ล้างมือ Pinky Peach (5L) สบู่โฟมล้างมือขจัดแบคทีเรีย Smart San H-1 (ไม่มีกลิ่น) แอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อ Sanisara W (500 ml) แอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อ Sanisara W (600 ml)
ผลิตภัณฑ์สำหรับเช็ดทำความสะอาด
 • IS9000-PHJ ขาตั้งสำหรับเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ
  0.00 ฿
 • เครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ UD-1600
  0.00 ฿
 • เครื่องจ่ายอัตโนมัติ UD-450 (450 ml)
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • เครื่องจ่ายอัตโนมัติ UD-9000 (1,200 ml)
  0.00 ฿
  0.00 ฿
Visitors: 74,456