ระบบแผ่นเช็ดใช้ร่วมกับน้ำยาฆ่าชื้อ (Kimtech® Wettask®)

ดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์
น้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
ผลิตภัณฑ์รักษาเครื่องมือแพทย์
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในงานด้านอาหาร
1. Detergent (N2) น้ำยาล้างภาชนะ 2. Detergent (N3) น้ำยาล้างภาชนะ 3. Foaming Degreaser G-1 น้ำยาขจัดคราบไขมัน 4. Foaming Degreaser G-2 น้ำยาขจัดคราบไขมัน 5. Sanitizing J-1 น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ 6. Sanipaster S(L) น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ 7. Zep Sanitary Spray น้ำยาหล่อลื่น(Food Grade) 8. 2 Point® DTG™ ผงซักฟอกสูตรเพื่อสิ่งแวดล้อม 9. Bluetec Surface Cleaner ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ
1. สบู่ล้างมือ Green Apple (1,000 ml) 2. สบู่ล้างมือ Green Apple (5/20 Kg) 3. สบู่ล้างมือ Pinky Peach (5L) 4. สบู่โฟมล้างมือขจัดแบคทีเรีย Smart San H-1 (ไม่มีกลิ่น) 5. แอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อ Sanisara W (500 ml) 6. แอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อ Sanisara W (600 ml) 7. แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ Smart San Alcohol Sanitizer S-1 8. แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ แซนเซอร์ (Sanzer Alcohol Hand Gel)
ผลิตภัณฑ์สำหรับเช็ดตัวผู้ป่วย
ผลิตภัณฑ์สำหรับเช็ดทำความสะอาด

รหัสสินค้า : 06001A

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รหัสสินค้า 06001A :

ขนาดบรรจุ : 6 ม้วน/กล่อง (ม้วนละ 60แผ่น)

รหัสสินค้า 06411B :

จำนวน : 90 แผ่น ต่อม้วน

ขนาดบรรจุต่อกล่อง : 6 ม้วน

*ราคานี้สำหรับการสั่งซื้อขั้นต่ำ ฿2,000 กรณีซื้อมากกว่า ฿10,000 กรุณาติดต่อขอใบเสนอราคาพร้อมส่วนลดจากฝ่ายขาย

ระบบเช็ดทําความสะอาดชนิดเติม WETTASK®
ผลิตภัณฑ์เช็ดทําความสะอาด WETTASK®
 
รายละเอียดย่อ :
▪ ช่วยให้คุณควบคุมค่าใช้จ่ายในการใช้ตัวทําาละลายและน้ําายาฆ่าเชื้อ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเช็ดทําาความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น
 
รายละเอียดทั้งหมด :
▪ แนวทางใหม่ของระบบการเช็ดทําาความสะอาด ด้วยระบบเช็ด ทําาความสะอาดชนิดเติม ที่อากาศไม่สามารถเข้าไปได้ ช่วยให้คุณ
  ควบคุมการใช้สารเคมี และผลิตภัณฑ์เช็ดทําาความสะอาดแบบเปียก สําาหรับงานทําาความสะอาดเฉพาะทางในส่วนงานของคุณ
▪ ลดการตกค้างของสารเคมีในสิ่งแวดล้อม
ประโยชน์ :
ส่งเสริมสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย
  ผ้าเปียกสําาหรับเช็ดทําาความสะอาดช่วยให้คุณควบคุมค่าใช้จ่าย และไอระเหยในการใช้ตัวทําาละลาย และน้ําายาฆ่าเชื้อ
บรรจุภัณฑ์แบบมีฝาปิด
  เพื่อลดการปนเป้ือน ลดการกระเด็นของละอองสารเคมี เพิ่มความ ปลอดภัยให้กับพนักงาน เหมาะสําาหรับการใช้งานในสถานบริการ
  ด้านสุขอนามัยที่ให้ความสําาคัญกับสุขอนามัย และการควบคุมการ ติดเชื้อ การใช้คู่กับสารเคมีและตัวทําละลายอื่นในอุตสาหกรรม
อีกทางเลือกหนึ่ง แทนการใช้สเปรย์ 
  ลดการสิ้นเปลืองและช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย

เพียงเลือกผลิตภัณฑ์เช็ดทําาความสะอาด KIMTECH* ที่เหมาะสม กับการใช้งานของคุณมากที่สุด จากนั้นเติมสารเคมีท่ีคุณใช้งาน โดยสามารถใส่สารเคมีได้มากถึง 2.5 ลิตร* หรือจนกระทั่งผลิตภัณฑ์ เช็ดทําาความสะอาดเปียกเพียงพอสําาหรับการใช้งาน
 
* ปริมาณที่แนะนําา 1.9 ลิตร สําาหรับขนาดถัง และ 800 มิลลิลิตร สําาหรับขนาดกระป๋อง

Visitors: 73,967